top of page

Emelie Cajsdotter /// En Värld Bortom Dominansens Logik? Part 1Emelie Cajsdotter /// En Värld Bortom Dominansens Logik? Part 1

A world beyond the logic of dominance? A conversation (in Swedish) between animal communicator Emelie Cajsdotter and Petra Carlsson Redell.

När teologistudenten Tova Melin får i uppgift att göra ett podd-avsnitt inom ramen för en kurs i feministisk teologi väljer hon att föra samman två av sina lärare: Mig, Petra Carlsson Redell, docent i teologi, och Emelie Cajsdotter, djurkommunikatör och författare. Det blir ett samtal om hur vi kan leva på jorden bortom den dominansens logik som så ofta förutsätts i såväl relationer mellan människa och djur, som i relationen mellan människa och Gud. Emelie refererar till sina samtal med djur medan jag refererar till filosofi och teologi, men de problem vi beskriver och det budskap vi förmedlar är slående lika. För mig framstår Emelie som en mystiker, en profetisk röst i vår tid.

Samtalet pågick i nästan två timmar så detta är den första delen av två.

Referenser:
http://www.emeliecajsdotternaturmedicin.n.nu/?fbclid=IwAR1GX6aX9IRAjLlBTini47k7l8l5uufA6pZyZuWIaWw6JMm0EqAIwAxnex8
Paul Tillich, The Courage to Be
Ida Simonsson, The Order of Value
Koranens budskap
https://ths.academia.edu/PetraCarlsson

Music:

"Pons" by Masayoshi Fujita: https://www.youtube.com/watch?v=VOfRRssamh8

"Nomad's Theme" by Matt Baker: https://soundcloud.com/warmachinepodcast/nomads-theme

bottom of page